Ayarlı Kütle Sönümleyicili ve Viskoz Sönümleyicili Yapılarda Karma Bir Pasif Kontrol Uygulaması


ÇETİN H., AYDIN E., ÖZTÜRK B.

Yirminci Ulusal Mekanik Kongresi, Bursa, Turkey, 5 - 09 September 2017

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text
  • City: Bursa
  • Country: Turkey