Bazı Hasar Reserv Yöntemlerinin Performanslarının Benzetim ile Karşılaştırılması


GENÇTÜRK Y., NEVRUZ E.

Bilim ve Teknoloji Dergisi A-Uygulamalı Bilimler ve Mühendislik, vol.15, no.1, pp.15-31, 2014 (Peer-Reviewed Journal)