Comparative Anatomical Studies on Three Tanacetum L. Taxa (Asteraceae) Growing in Turkey


Arıtuluk Z. C. , Gençler Özkan A. M. , Ezer N.

Erzincan Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, vol.12, no.1, pp.336-348, 2018 (Peer-Reviewed Journal)

Abstract

Tanacetum L. (Asteraceae) is a complex genus represented by 160 species in the world and 47 species in Turkey. Tanacetum parthenium (L.) Sch.Bip., among the species of this genus which have been used in traditional treatments, is an officinal species registered in many pharmacopoeia and monographs due to its parthenolide content. Studies have shown that subspecies of T. argenteum (Lam.) Willd. also contain parthenolide as the major active constituent. In this study, besides the well known T. parthenium, the anatomical characteristics of parthenolide-containing taxa with therapeutic potential; T. argenteum (Lam.) Willd. ssp. canum (K.Koch) Grierson var. pumilum Grierson and T. argenteum (Lam.) Willd. ssp. flabellifolium (Boiss. & Heldr.) Grierson were also investigated for the first time. The transverse and superficial sections taken from the stems and leaves of the taxa were examined by light microscope and specific anatomical features were defined. Uniserial, multicellular covering hairs on stem and leaf surface and bifacial leaf structure are the most prominent characters that distinguish T. parthenium from other studied taxa. There was no significant anatomical difference found between the two infraspecific taxa of T. argenteum.

Tanacetum L. (Asteraceae) dünyada 160 kadar, Türkiye’de ise 47 tür ile temsil edilen kompleks bir cinstir. Geleneksel tedavide kullanılan birçok türe sahip bu cinsin türleri arasında yer alan Tanacetum parthenium (L.) Sch.Bip., içeriğinde bulunan partenolit nedeniyle birçok farmakope ve monografta kayıtlı ofisinal bir türdür. Yapılan çalışmalar, T. argenteum (Lam.) Willd.’in alttürlerinde de temel aktif bileşik olarak partenolit olduğunu göstermiştir. Bu çalışmada, yaygın olarak bilinen T. parthenium yanında, partenolit içeriği nedeniyle tıbbi bitki potansiyeline sahip olan ve daha önce üzerinde anatomik bir çalışmaya rastlamadığımız T. argenteum (Lam.) Willd. ssp. canum (K.Koch) Grierson var. pumilum Grierson ve T. argenteum (Lam.) Willd. ssp. flabellifolium (Boiss. & Heldr.) Grierson taksonlarının anatomik özellikleri araştırılmıştır. Taksonların gövde ve yapraklarından alınan enine ve yüzeysel kesitler ışık mikroskobu ile incelenmiş ve anatomik karakterler tanımlanmıştır. Gövde ve yaprak yüzeyinde bulunan tek sıralı, çok hücreli örtü tüyleri ile bifasyal yaprakları T. parthenium’u çalışılan diğer taksonlardan ayıran en belirgin anatomik karakterlerdir. T. argenteum’un iki alt türü arasında anatomik olarak belirgin bir fark olmadığı tespit edilmiştir.