Piyasa Yapısı ve İnovasyon : Sistematik Literatür Taraması


Sezer P., Zengin Taşdemir S.

in: Aksak Rekabet Piyasaları : Teori ve Uygulama, Prof. Dr. Müslüme Narin,Prof. Dr. Affan Hakan Çermikli, Editor, Gazi Kitabevi, Ankara, pp.227-246, 2022

  • Publication Type: Book Chapter / Chapter Research Book
  • Publication Date: 2022
  • Publisher: Gazi Kitabevi
  • City: Ankara
  • Page Numbers: pp.227-246
  • Editors: Prof. Dr. Müslüme Narin,Prof. Dr. Affan Hakan Çermikli, Editor
  • Hacettepe University Affiliated: Yes

Abstract

Özet

Bu çalışmada piyasa yapısı ve inovasyon ilişkisini inceleyen literatür, sistematik literatür taraması (systematic literatüre review, SLR) yöntemi ile taranmaktadır. Piyasa yapısının inovasyon üzerindeki etkisine yönelik birçok teorik ve ampirik çalışma bulunmaktadır. Çalışmada, piyasa yapısı ve inovasyon arasındaki ilişkiye dair yapılan güncel ampirik çalışmaların bütüncül bir biçimde ele alınması amaçlanmaktadır. Bu amaç doğrultusunda, piyasa yapısı ve inovasyon arasındaki ilişkiyi 2010 sonrasında inceleyen 41 adet ampirik makale, ilişkinin yönü, piyasa yapısı ve inovasyon ölçüleri ve ülke dağılımlarına göre incelenmektedir. İncelenen 41 çalışma içinde rekabet ile inovasyon arasında aynı yönlü ilişki, ters yönlü ilişki ve ters U şeklinde ilişki olduğuna dair kanıtlar yer almaktadır. Tarama sonucu, güncel ampirik literatürde kullanılan piyasa yapısı ve inovasyon ölçüleri hakkında da bilgi verilmektedir. Ayrıca gelişmekte olan ülkeler için az sayıda çalışmanın yer alması söz konusu literatürde bir boşluğa işaret etmektedir.

Anahtar Sözcükler: Piyasa yapısı, İnovasyon, Sistematik literatür taraması