Are Postpartum Maternal Depression and Vitamin D Levels Related?


GÜNEŞ B., YALÇIN S. S.

Sağlık ve Toplum, vol.33, no.2, pp.73-78, 2023 (Peer-Reviewed Journal) identifier

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 33 Issue: 2
  • Publication Date: 2023
  • Journal Name: Sağlık ve Toplum
  • Journal Indexes: TR DİZİN (ULAKBİM)
  • Page Numbers: pp.73-78
  • Hacettepe University Affiliated: Yes

Abstract

Vitamin D primarily contributes to bone health and skeletal develop- ment, and is also protective against many diseases. In our study, the aim is to investigate the relationship between maternal depression and concurrent vitamin D levels in the postpartum period. Edinbur- gh Postpartum Depression Scale (EPDS) score was 13 and above in 23,6% of the mothers. More than half of the mothers (57,3%) had vitamin D insufficiency or deficiency. The dose of vitamin D taken during pregnancy was 400-500 IU and was far below the recommen- ded level. In the postpartum period, only 4,5% of the mothers were taking vitamin D supplements. No correlation was found between serum vitamin D level and EPDS score (r=-0,153, p=0,154). The findings that vitamin D deficiency was common among the study group and that the recommendations for the pregnancy-postpartum period were not applied might reflect that the need for training on this subject.
Vitamin D öncelikle kemik sağlığı ve iskelet gelişmesine katkı sağlar, ayrıca birçok hastalığa karşı koruyucudur. Bu çalışmamızda postpartum dönemde anne depresyonu ile eşzamanlı bakılan vitamin D düzeyleri ilişkisinin incelenmesi amaçlandı. Annelerin %23,6’sında Edinburgh Doğum Sonrası Depresyon Ölçeği (EPDS) skoru 13 ve üzerinde idi. Annelerin yarısından fazlasında (%57,3) vitamin D yetersizliği ya da eksikliği vardı. Gebelik döneminde alınan vitamin D dozunun 400-500 IU olduğu ve önerilenin çok altında olduğu görüldü. Postpartum dönemde annelerin sadece %4,5’i vitamin D desteği alıyordu. Serum vitamin D düzeyi ile EPDS skoru arasında korelasyon saptanmadı (r=-0,153, p=0,154). Çalışma grubunda vitamin D eksikliğinin sık olduğu ve gebelik-postpartum dönem önerilerinin uygulanmadığının belirlenmesi bu konuda eğitimlere gerek olduğunu göstermektedir.