DİZ OSTEOARTRİTİ OLAN HASTALARDA EKSTRAKORPOREAL ŞOK DALGA UYGULAMASININ AĞRI, KUVVET VE FONKSİYONEL DURUM ÜZERİNE ETKİSİ


GÜNAYDIN Ö. E. , BAYRAKCI TUNAY V.

9. ULUSLARARASI SPOR FİZYOTERAPİSTLERİ KONGRESİ, 9 - 11 Kasım 2017

  • Yayın Türü: Bildiri / Özet Bildiri