Ortaöğretim öğrencilerinin sosyal ağlardan öğrenme biçimleri: Nitel bir inceleme


ALKAN M. F., BARDAKCI S.

Gazi Üniversitesi Kastamonu Eğitim Dergisi, vol.25, no.3, pp.1221-1238, 2017 (Peer-Reviewed Journal) identifier

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 25 Issue: 3
  • Publication Date: 2017
  • Journal Name: Gazi Üniversitesi Kastamonu Eğitim Dergisi
  • Journal Indexes: TR DİZİN (ULAKBİM)
  • Page Numbers: pp.1221-1238
  • Hacettepe University Affiliated: No

Abstract

This study describes the secondary school students' online social network activities as a natural learning environment. Accordingly, the opinions of nine high school students were collected via a semi-structured interview form, which was developed by the researchers, and content analysis was performed on the data. According to the results, the students learn most by asking their friends and teachers on social network sites. They enhance their language skills most within these media - mostly English. In terms of the courses, they use these media in order to do their homework/projects and study for the exams
Bu araştırmada, ortaöğretim öğrencilerinin, doğal bir öğrenme ortamı olarak çevrimiçi sosyal ağlardan yararlanma biçimleri betimlenmeye çalışılmıştır. Bu doğrultuda dokuz ortaöğretim öğrencisinin görüşleri, araştırmacılar tarafından geliştirilen yarı yapılandırılmış bir görüşme formu ile toplanmış ve içerik analizine tabi tutulmuştur. Araştırmanın sonuçlarına göre, ortaöğretim öğrencileri çevrimiçi sosyal ağlarda en çok arkadaşlarına ve öğretmenlerine sorarak öğrenmektedir. Bu ortamlarda en çok yabancı dil bilgilerini (genellikle İngilizce) artırmaktadır. Derslerle ilişkili olarak ise bu ortamları en çok ödev/projelerini sürdürmek ve sınavlara çalışmak amacıyla işe koşmaktadır