Studierendenbefragung zum Einsatz der Lernplattform Moodle zur Schreibförderung im DaF Studium


Creative Commons License

Ünal D. Ç.

Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, vol.26, pp.19-48, 2013 (Peer-Reviewed Journal)

Abstract

Blended Learning’ kavramı ile geleneksel ders uygulamalarının E-öğrenme uygulamalarıyla harmanlanması dile getirilmektedir. Bu çalışma, yabancı dil öğretiminde kullanılan yenilikçi öğrenme biçimlerinin sunduğu potansiyeli üniversite eğitiminden hareketle araştırmaya yönelik olarak gerçekleştirilmiştir. Ankara ili sınırları içerisinde bulunan bir devlet üniversitesinde Almanca öğrenen 24 kişilik öğrenci grubuna ders ortamı çerçevesinde hem geleneksel hem de harmanlanmış öğrenme imkânı sağlanmış ve Moodle öğrenme platformunun kullanıldığı uygulamalar gerçekleştirilmiştir. Öğretim yılı sonunda uygulamaya katılan öğrencilerle araştırmacı tarafından geliştirilen “Almanca Yazma Etkinliklerinin Moodle Ortamında Gerçekleştirilmesine İlişkin Öğrenci Görüşleri” konulu anket çalışması veri toplama aracı olarak kullanılmıştır. Betimsel tarama modelinde desenlenen bu çalışmada verilerin çözümlenmesinde nicel ve nitel veri analizi teknikleri kullanılmıştır. Öğrenci görüşlerinin analizinden elde edilen sonuçlara göre, ‘Blended Learning‘ ve Moodle uygulamaları özellikle yabancı dilde yazma öğretimi açısından gayet olumlu karşılanmaktadır. Ancak bu güçlü potansiyelden yararlanabilmek için dersin etkili bir biçimde yapılandırılarak yönetimi ve öğrenme platformunun dersin hedeflerine yönelik olarak kullanımı şarttır.