Pericytes On Brain And Retinal Capillaries Do Express Alpha Smooth Muscle Actin


YEMİŞCİ ÖZKAN M. , ALARCON MARTINEZ L., YILMAZ ÖZCAN S., TAŞKIRAN SAĞ A. , DÖNMEZ DEMİR B., DALKARA T.

9th World Congress, International Brain Research Organisation, 7 - 11 Temmuz 2015

  • Yayın Türü: Bildiri