A STOCHASTIC PROGRAMMING APPROACH FOR MULTI-ECHELON INVENTORY CONTROL MANAGEMENT IN SUPPLY CHAINS AT NONSTATIONARY DEMAND


ÇEKİÇ B.

Hacettepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, vol.33, no.1, pp.45-77, 2015 (Peer-Reviewed Journal) identifier

Abstract

In this paper, the inventory problems with fixed ordering costs under stochastic and non-stationary demand were adapted to multi-echelon inventory systems. Also we are offering flexible stochastic programming approaches to this difficult inventory control problem. In this manner, two mathematical models were developed in order to obtain minimum optimal cost under these assumptions of inventory control approaches. Furthermore these models are compared in terms of cost values to be obtained as a result of these approaches under various demand and cost parameters using hypothetical inventory test problems.
Bu çalışmada, durağan olmayan talep ve sabit sipariş maliyetleri içeren envanter problemlerinin çok stok noktalı sistemlerde uygulanabilirliği ve bu zor envanter kontrolü problemine esnek bir modelleme yaklaşımı olarak bilinen stokastik programlama tabanlı çözüm önerileri sunulmaktadır. Bu kapsamda burada belirtilen envanter kontrol yaklaşımları için, minimum optimal maliyeti sağlayacak envanter kontrol kararlarını belirlemek amacıyla matematiksel modeller geliştirilmiştir. Bunlar çeşitli talep ve maliyet parametreleri altında hipotetik envanter test problemleri kullanılarak karşılaştırılmıştır.