On the Retransitions of Beethoven’s Piano Sonatas (Early Period: 1795-1800)


Creative Commons License

Çaylı F.

Sahne ve Müzik Eğitim-Araştırma e-Dergisi, no.4, pp.96-108, 2017 (Peer-Reviewed Journal)

Abstract

In Sonata-Allegro form, the Retransition is the last part of the Development, which functions as a preparation for the Recapitulation. There are some disagreements among music theorists regarding where to label the beginning of the retransition in the compositions such as Beethoven’s Op. 10 No. 2 and Op. 22 piano sonatas.

With the intent to understand composer’s overall stylistic preferences, Beethoven’s all Bonn and early Vienna period piano sonatas have been analyzed. A particular organization scheme has been determined which is manifested by Beethoven in his all early Viennese piano sonatas (from Op. 2 No. 1 to Op. 22). In the light of such clues -which have been acquired from analyses, and stylistic musical traditions in the second half of the eighteenth century- the retransitions of Beethoven’s Op. 10 No. 2 and Op. 22 piano sonatas are reinterpreted. This study suggests a new approach on locating the retransition in this sonatas.

Sonat-Allegro formunda, Gelişme bölmelerinin sonunda bulunan ve temel olarak Sergi 2’yi hazırlama işlevini yerine getiren kısımlara “retransition” adı verilir. Müzik teorisyenleri arasında retransition kısımlarının tam olarak nerede başladıklarına ilişkin bir takım yaklaşım farklılıkları ve görüş ayrılıkları bulunmaktadır. Beethoven’ın erken dönem eserlerinden Op. 10 No. 2 ve Op. 22 numaralı piyano sonatları da literatürde bu türden anlaşmazlıklara yol açan eserlerdendir.

Bu çalışma kapsamında, Beethoven’ın Op. 22’ye kadarki bütün piyano sonatları incelenmiş ve bestecinin, retransition kısımlarını kurgularken Op. 2 No. 1’den itibaren yapısal açıdan belirli bir şema kullandığı saptanmıştır. Bestecinin yazım üslubu açısından tercihlerini saptama amacını taşıyan bu incelemenin ortaya koyduğu ipuçları üzerinden Op. 10 No. 2 ve Op. 22 numaralı piyano sonatlarına ait Gelişme bölmeleri -18. yüzyılın ikinci yarısındaki müzikal uygulamalar da göz önünde bulundurularak- yeniden yorumlanmış ve söz konusu sonatların retransition kısımlarına ilişkin yeni bir yaklaşım öne sürülmüştür.