Kişi Merkezli Ergoterapi Müdahale Yaklaşımının Alzheimer Tanısı Almış bir Birey Üzerindeli Etkilerinin İncelenmesi


TORPİL B. , ALTUNTAŞ O. , ÖZ M. M. , UYANIK M.

Uluslararası Mesleki Rehabilitasyon Sempozyumu, 13 - 14 Nisan 2017

  • Yayın Türü: Bildiri / Özet Bildiri