Onuncu Yılının Ardından ‘Koruma Sorumluluğu’nun Kavramsal Gelişimine Feminist bir Eleştiri


Gözen Ercan M. P.

ALTERNATIF POLITIKA, vol.9, no.3, pp.385-408, 2017 (Peer-Reviewed Journal)

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 9 Issue: 3
  • Publication Date: 2017
  • Journal Name: ALTERNATIF POLITIKA
  • Journal Indexes: TR DİZİN (ULAKBİM)
  • Page Numbers: pp.385-408
  • Hacettepe University Affiliated: Yes

Abstract

Birlemiş Milletler (BM) çatısı altında ilk on yılını dolduran koruma sorumluluu normunun mevcut haliyle devletlerin pratiini deitirecek kapasiteye henüz ulamadıı önermesinden yola çıkarak bu makalede koruma sorumluluunun içerii ve kapsamı feminist bir perspektiften eletirilmekte ve üzerinde çalıılması gereken konular irdelenmektedir. Toplumsal cinsiyet yönünden koruma sorumluluu “Kadınlar, Barış ve Güvenlik” (Women, Peace and Security) akademisyenleri ve pratisyenlerince insani müdahale doktrinine yakınlıı nedeniyle çekinceyle yaklaılan bir norm olarak karımıza çıkmaktadır. Bu nedenle, ilk bölümde insani müdahaleden koruma sorumluluuna olan normatif dönüüm ele alınacak ve iki kavram arasındaki temel farklılıklar irdelenecektir. kinci bölümde, mevcut literatürde koruma sorumluluu normuna dair feminist eletirilerin temel noktaları irdelenecektir. Üçüncü bölümde ise militarist bir anlayıtan korumacı ve önleyici bir anlayıa yönelinmiş olmasına karın koruma sorumluluu normunda toplumsal cinsiyet odaklı bir dönüümün yetersiz kaldıı, koruma sorumluluu üzerine mevcut raporların feminist perspektiften içerik analizi yapılarak, BM Güvenlik Konseyi’nin 1325 sayılı kararında vurgulanan anlayıla kıyaslanarak ortaya konacaktır. Son olarak ikinci on yılına giren koruma sorumluluunun normatif geliimi için hangi konular çerçevesinde çalımaların yapılabilecei feminist eletiriler ııında tartıılacaktır.