Research into The Design of Sustainable Ceramic Compositions for use in Additive Manufacturing Processes


Creative Commons License

Križanovska I., Özgündoğdu A. F.

ERKİN Uluslararası Sanat ve Tasarım Araştırmaları Dergisi ERKIN International Journal of Art and Design Research, vol.1, no.1, pp.15-32, 2023 (Peer-Reviewed Journal)

Abstract

In this research, it is aimed to carry out a practice-based research on ceramic filaments that can be used in 3D printing. Therefore, the main objective was to expand the current selection of materials for ceramic 3D printing and to investigate how material selection and utilisation affect the qualities of the 3D printed object. In parallel with the new developments in the field of 3D printing, our research was carried out to reveal the issues that are needed and have the potential to be developed in ceramic art and design. Egyptian paste, which has the character of a self-glazed ceramic body, is a blend that is difficult to shape by hand, but may be more possible to shape with additive manufacturing. Therefore, the main idea of the research was to find the best Egyptian tile paste recipe suitable for delta-type ceramic 3D printer. Experimenting with Egyptian paste has also led to an interest in other ceramic materials that have not previously been used in ceramic 3D printing. Therefore, various clay compositions were developed. The experimental processes of the research were carried out in the Ceramics Department of the Latvian Academy of Arts using a Delta-type Ceramic 3D printer. Then firing processes were carried out. The result of our research shows that; additive manufacturing proposes a different production philosophy than other traditional production methods, on the other hand, it provides new opportunities especially for ceramic printing and guides future research.

Bu araştırmada, üç boyutlu baskıda kullanılabilecek seramik filamentler üzerine uygulamaya dayalı bir araştırma yapılması amaçlanmıştır. Bu nedenle, seramik üç boyutlu baskı için mevcut malzeme seçimini genişletmek ve malzeme seçimi ve kullanımının 3D baskılı nesnenin niteliklerini nasıl etkilediğini araştırmak temel amaç olmuştur. Araştırmamız, 3D baskı alanındaki yeni gelişmelere paralel olarak seramik sanatı ve tasarımında ihtiyaç duyulan ve geliştirilme potansiyeli olan konuları ortaya çıkarmak amacıyla gerçekleştirilmiştir. Kendinden sırlı seramik bir bünye karakterine sahip olan Mısır hamuru, elle şekillendirilmesi zor ancak eklemeli imalat ile şekillendirilmesi daha mümkün olabilecek bir karışımdır. Bu nedenle araştırmanın ana fikri delta tipi seramik 3D yazıcıya uygun en iyi Mısır hamuru tarifini bulmak olmuştur. Mısır hamuru ile yapılan denemeler, daha önce seramik baskıda kullanılmamış diğer seramik malzemelerin de olanaklarının araştırılmasını sağlamıştır. Bu nedenle çeşitli kil bileşimleri geliştirilmiştir. Araştırmanın deneysel süreçleri Letonya Sanat Akademisi Seramik Bölümü’nde Delta tipi bir seramik üç boyutlu yazıcısı kullanılarak gerçekleştirilmiş, pişirim işlemleri yapılmıştır. Araştırmamızın sonucu göstermektedir ki; eklemeli üretim diğer geleneksel üretim yöntemlerinden farklı bir üretim felsefesi önermekle birlikte özellikle seramik baskı için yeni fırsatlar sunmakta ve gelecekçi araştırmalara yön vermektedir.