Socio-demographic Characteristics and Needs of Aged that Lived Around the Kocatepe Aged Solidarity Center


Creative Commons License

Karataş K., Duyan V.

Toplum ve Sosyal Hizmet, vol.13, no.2, pp.77-90, 2002 (Peer-Reviewed Journal)

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 13 Issue: 2
  • Publication Date: 2002
  • Journal Name: Toplum ve Sosyal Hizmet
  • Journal Indexes: TR DİZİN (ULAKBİM)
  • Page Numbers: pp.77-90
  • Hacettepe University Affiliated: Yes

Abstract

ÖZET

Çoğunluğu kadın olan yaşlıların eğitim du­rumu okur yazar olmayanlardan üniversite mezunlarına değin geniş bir alanda dağılım göstermektedir. Eğitim düzeyleri açısından erkekler lehine anlamlı bir fark vardır. Bu durum Türkiye’de eğitim-cinsiyet ilişkisinde rastlanan genel eğilimle tutarlıdır. Yaşlıların çoğunluğu evlidir. Medeni durum açısından cinsiyetler arasındaki fark da anlamlıdır. Yaşlılar en az bir çocuğa sahiptir. Çocuk sahibi olma oram kadınlarda, erkeklerden daha yüksektir. Ortalama 40 yıldır Anka­ra 'da yaşamakta olan yaşlıların çok büyük bir oranı göç deneyimi yaşamıştır. Yaşlıların büyük bir bölümü sosyal güvenceye sahiptir. Meslek sahibi olma oranı erkeklerde daha yüksektir. Kadınların gelir ortalaması erkek­lerden belirgin bir şekilde düşüktür. Yaşlıla­rın gelir kaynakları arasında ilk sırada e- mekli maaşı, ikinci sırada ise kira geliri yer almaktadır. Yaşlıların yarıdan çoğu gelirini yeterli bulmamakta; yaklaşık beşte biri "dı­şardan” ekonomik yardım almaktadır. Yaşlı­ların yaklaşık %90 ’i kendisine ait bir evde oturmaktadır. Kadın yaşlılar arasında yalnız ve çocuklarıyla birlikte yaşama; erkek yaşlı­lar arasında ise eşiyle ve eşi ve çocuklarıyla birlikte yaşama oranı daha yüksektir. Yaşlı­ların çocukları tarafından ziyaret edilme sık­lığı kadın yaşlılarda daha fazladır. Yaşlıların serbest zaman değerlendirme biçimlen ge­nelde “alt. ve orta sınıf” alışkanlıklarını yan­sıtmaktadır. Yaşlıların yarıdan fazlası bir sağlık sorunu olduğunu belirtmekte; yarısı da bir sağlık sorunu ile karşılaştıklarında yakınlarından her hangi bir yardım alama­dıklarım belirtmektedir. Yaşlıların yarıdan çoğu günlük yaşamda, küçük onarımlar, ev temizliği, fatura ödemeleri, alış veriş, ulaşım, yemek yeme ve okuma gibi çeşitli güçlüklerle karşılaşmaktadırlar.

Anahtar Sözcükler: yaşlılık, yaşlı daya­nışma merkezi, yaşlının sosyo-demografik özellikleri ve yaşlıların gereksinimleri

SUMMARY

The educational background of the aged among whom the majority are women, show a distribution varying from the illiterate to the university graduates. In terms of educa­tion levels there is a significant difference in favor of men. This situation is consistent with the general tendency seen in Turkey in the relationship between education and sex. The majority of the aged are married. In terms of marital status the difference between sexes is

significant, too. The aged have at least one child. The rate of having children is higher in women than men. A great mqority of the aged who have been living in Ankara for 40 years on average have experienced migra­tion. A great part of the aged has social se­curity. The rate of having a job is higher in men. Women’s average rate of income is lower than men’s evidently. Among the in­come resources of the aged first comes the retirement salary, then renting income. More than half of the aged do not find their income adequate; approximately one out of every five receives support from “outside ". Nearly 90% of the aged live in a house of his/her own. Among the women aged living alone or with children; and among the men aged liv­ing with spouse or spouse and children is higher. The frequency of being visited by the children of the aged is more in the women aged. The forms of the aged's spending of casual times generally rtflect “lower and middle class” habits. More than half of the aged state that they have a health problem; and half state that when they have a problem they do not receive any help from their rela­tives. More than half of the aged face with various difficulties in their everyday lives such as small repairs, housework, bill pay­ments, shopping, transporting, eating and reading.

Key Words: aged, the aged solidarity cen­ter, socio-demographic characteristics of the aged and needs of aged.