Genç̧ Kadın Emeği ve Sermaye Arasındaki Pazarlık: Devlet, Emek Piyasası ve Aile Bağlamında Bir İşsizlik Analizi.


ELDEM C. T.

e-Fe Dergi, vol.7, no.1, pp.16-31, 2015 (Scopus)

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 7 Issue: 1
  • Publication Date: 2015
  • Journal Name: e-Fe Dergi
  • Journal Indexes: Scopus, TR DİZİN (ULAKBİM)
  • Page Numbers: pp.16-31
  • Hacettepe University Affiliated: Yes

Abstract

Unemployed young women cannot struggle equally for open positions in the labour market. On the one
side, unemployed young woman seeks a job through the criteria determined in a way that it shall not
constitute any challenge for the dominance of men, capital and state. On the other side, by his/her hiring
and firing practices, employers reproduces both these criteria and state’s, men’s and capital’s interests
consequent of these. Considering young woman and employer, as the sole parts of this unequal bargain
or struggle will generate inadequate picture in examining the reasons of young women’s unemployment.
State with its new right applications and regulations, labour market with its neoliberal operation ensuing
from the process since 1980s, family by mechanisms provided by patriarchal system are a party to and
identifiers of this bargaining process. Young women’s unemployment is the consequence of the reflection
of the patriarchal capitalist articulation mechanisms among family, state and labour market in macro
level on the bargain between young women and employer in micro level.

İşsiz genç kadınlar emek piyasasındaki açık pozisyonlar için eşit olarak mücadele edemezler. Bir tarafta
işsiz genç kadın, toplumsal cinsiyet rolleri çerçevesinde erkeklerin, sermayenin ve devletin hakimiyetini
sarsmayacak şekilde belirlenmiş kriterlere göre iş arar. Diğer tarafta işveren, işe alma ve işten çıkarma
pratikleri ile bu kriterleri ve bu kriterlerin bir sonucu olan devletin, erkeklerin ve sermayenin çıkarlarını
yeniden üretir. Bu eşitsiz pazarlık veya mücadelenin taraflarını genç kadın ve işveren olarak ele almak
genç kadın işsizliğinin nedenlerini irdelemede eksik bir resim ortaya koymaktadır. Devlet yeni-sağ
uygulama ve düzenlemeleri ile, emek piyasası 80 sonrası sürecin getirdiği neo-liberal işleyişi ile, aile
ataerkil sistemin kendisine sunduğu çeşitli mekanizmalar ile bu pazarlık sürecinin tarafı ve
belirleyicisidir. Genç kadın işsizliği makro düzeyde aile, devlet ve emek piyasası arasındaki ataerkil
kapitalist eklemlenme süreçlerinin mikro düzeyde genç kadın ve işveren arasındaki pazarlığa
yansımasının bir sonucudur.