HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK PROGRAMININ AKREDİTASYON SÜRECİ: ÇIKARILAN DERSLER


Creative Commons License

Bilgili H. , Aras Kemer F. N. , Ergene T.

III. Uluslararası Öğretmen Eğitimi ve Akreditasyon Kongresi, Ankara, Türkiye, 30 Kasım - 01 Aralık 2019, ss.419-425

  • Basıldığı Şehir: Ankara
  • Basıldığı Ülke: Türkiye
  • Sayfa Sayıları: ss.419-425

Özet

Yükseköğretimde akreditasyon eğitimin kalitesini artıran ve halka hesapverilebilirliği sağlayan önemli bir araçtır. Türkiye’nin Bologna sürecine dâhil olması ile birlikte yükseköğretimde akreditasyon önem kazanmış, akreditasyon çalışmaları hızlanmıştır. Psikolojik danışma mesleğinin gelişmesinde akreditasyonun özel bir yeri bulunmaktadır. Bu çalışmada 2019 yılında akredite edilen Hacettepe Üniversitesi RPD Lisans programının akreditasyon süreci anlatılmış. Akreditasyon sürecinde yapılan hazırlıklar, karşılaşılan güçlükler ve çıkarılan derslerden söz edilmiştir. Ulusal düzeyde psikolojik danışma programlarının akreditasyonuna ilişkin bir takım önerilerde bulunulmuştur.

Anahtar Kelimeler: Akreditasyon, yükseköğretim, psikolojik danışma. 

Accreditation in higher education is an important process that improves the quality of education and provides accountability to the public. Accreditation has gained in prominence and accreditation studies have increased on the Bologna Process. Accreditation and quality are vital issues that contribute improving of psychological counseling profession. This study focuses on the accreditation process of Hacettepe University Psychological Counseling and Guidance undergraduate program. Also process, challenges and lessons learned have described in this research. Finally, several suggestions have presented for development national accreditation of psychological counseling programs. Key Words: Accreditation, higher education, psychological counseling.