Yaratıcı Drama ile Üstbilişsel Farkındalığın Geliştirilmesi


Alemdağ E., Özdemir Şimşek P.

Bartın Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, vol.6, no.3, pp.804-816, 2017 (Peer-Reviewed Journal)

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 6 Issue: 3
  • Publication Date: 2017
  • Journal Name: Bartın Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi
  • Journal Indexes: TR DİZİN (ULAKBİM)
  • Page Numbers: pp.804-816
  • Hacettepe University Affiliated: Yes

Abstract

This study aims to improve the metacognitive awareness of English language preservice teachers. 10 pre-service teachers who participated in the study took part in an 18-hour-drama workshop. The same inventory, MAIT, was administered to the participants twice: in the beginning and at the end of the process. Additionally, interview forms were filled in, and focus group discussions were held at the end of each drama session. Finally, drama products were collected. As a result of the mixed method data analysis, it was found that there was a positive improvement in the metacognitive awareness of the participants. In addition, it was were observed that the participants gained not only academic and professional awareness, but also personal development.

Bu çalışma İngilizce öğretmeni adaylarının üstbilişsel farkındalıklarının yaratıcı drama ile geliştirilmesini amaçlamaktadır. Çalışmaya katılan 10 öğretmen adayı 18 saatlik drama eğitimine katılmıştır. Drama eğitimi öncesi ve sonrasında aynı anket uygulanmış, sonrasında ayrıca görüşme formları doldurulmuş, her atölye bitiminde odak grup tartışmaları yapılmış ve katılımcı ürünleri toplanmıştır. Nicel ve nitel karma analizlerinin sonucunda katılımcıların üstbilişsel farkındalıklarında olumlu yönde bir gelişim olduğu görülmüştür. Ayrıca, katılımcıların sadece akademik ve mesleki farkındalık değil, kişisel gelişim kazandıkları da gözlemlenmiştir.