A Study Model on the Importance of Chopin Etudes in Piano Training and Op 10 No 5


Creative Commons License

Ekmen A. H.

JOURNAL OF EDUCATION AND FUTURE-EGITIM VE GELECEK DERGISI, no.7, pp.129-140, 2015 (Peer-Reviewed Journal) identifier

Abstract

A Study Model on the Importance of Chopin Etudes
in Piano Training and Op. 10 No: 5

 

 

Hakan Ekmen

 

ABSTRACT

Students who have piano training need to study on a regular basis using exercises and etudes at different levels in order to acquire and improve piano playing skills. The etudes, which are included in the piano literature and written by composers who are also piano trainers, aim to improve the physical capacity of the individual and thus reach the perfect musical presentation. In this research, an authentic and sample study model is used and it is aimed that the student acquires a perfect technique and outstanding performance when it is implemented correctly. The most effective materials to be used for achieving this target are the concert etudes. Frédéric Chopin is one of the most recognized composers with his concert etudes for the piano. Opus 10, No 5 G-flat Major etude, which is the subject of this article, is an etude which intermediate or higher level piano students can study and play. The main reason for selecting this etude is that many techniques which an advanced level piano student may need are used together. In the study model, focusing on the left and right hand separately, legato and staccato techniques, playing octaves, chords and arpeggios, using the black keys, finger and hand control, balance, using pedal, musical structure analysis and tempo control methods are used. It was observed that the students improve step by step when each technique is implemented correctly. In addition, the techniques learned and implemented in this etude are adapted by them to similar passages in other pieces that they study and it was determined that they received positive results. As a conclusion, studying this etude with the model suggested in this article will enable the piano students both to interpret this piece perfectly and make similar implementations in the pieces they will study in the future. It is also hoped that this research will cast light upon future studies on piano training and thus the success level of the piano students will be increased.

Keywords: Chopin etudes, piano training, piano study model, piano technique.Dr., Hacettepe University, Ankara State Conservatory, Ankara, Turkey.
E-mail: hekmen@hacettepe.edu.tr

Chopin Etütlerinin Piyano Eğitimindeki Önemi

ve Op.10 No:5 Üzerine Bir Çalışma Modeli

 

 

 

ÖZ

 

 

Piyano eğitimi alan öğrencilerin piyano çalma becerisini kazanmaları ve ilerletmeleri için değişik seviyelerde egzersiz ve etütler kullanılarak düzenli şekilde çalıştırılmaya ihtiyaçları vardır. Piyano literatüründe yer alan ve piyano eğitimcisi besteciler tarafından yazılmış çalışmalarda kişinin fiziki kapasitesinin geliştirilmesi ve bu sayede kusursuz müzikal sunuma ulaşmasının sağlanması amaçlanmıştır. Bu araştırmada özgün ve örnek bir çalışma modeli kullanılmış ve doğru şekilde uygulandığında öğrencinin kusursuz bir tekniğe ve üstün bir performansa ulaşması hedeflenmiştir.  Bu hedefe ulaşmakta kullanılabilecek en verimli materyal konser etütleridir. Friederic Chopin piyano için yazdığı konser etütleri niteliğindeki çalışmalarıyla, dünyada en tanınan bestecilerin başında gelmektedir. Bu makaleye konu olan Opus 10, 5 numaralı sol bemol majör etüt, en az orta ve üstü piyano çalma becerisine erişmiş piyano öğrencilerinin çalışıp çalabileceği nitelikte bir etüttür. Bu etüdün seçilmesindeki ana sebep, ileri düzeye gelmiş bir piyano öğrencisinin ihtiyaç duyacağı pek çok tekniğin bir arada kullanılmış olmasıdır. Çalışma modelinde sağ ele ve sol ele ayrı ayrı odaklanma, legato, staccato teknikleri, oktav, akor ve arpej çalma, siyah tuşları kullanma, parmak ve el kontrolü, denge, pedal kullanma, müzikal yapı analizi ve tempo kontrolü yöntemleri kullanılmıştır. Her bir teknik doğru şekilde uygulandığında öğrencilerin adım adım ilerledikleri gözlenmiştir, Ayrıca bu etütte öğrenilip uygulanan teknikler, çalıştıkları başka eserlerdeki benzer pasajlara da kendileri tarafından uyarlanmış ve olumlu sonuç aldıkları belirlenmiştir. Sonuç olarak, piyano eğitimi alan tüm öğrencilerin bu etüdü bu makalede önerilen modelle çalışmaları hem bu parçayı kusursuz düzeyde yorumlamalarına hem de gelecekte çalacakları diğer parçalarda benzer uygulamalar yapmalarına imkân verecektir. Bu çalışmanın piyano eğitimi için yapılacak yeni çalışmalara ışık tutacağı ve bu sayede gelecekte piyano eğitimi alan kişilerde başarıya ulaşma düzeyinin daha da artacağı umulmaktadır.

Anahtar Sözcükler: Chopin etütler, piyano eğitimi, piyano çalışma modeli, piyano tekniği.