The Relationship Between the Mathematics Images and Achievement, Attitudes of Teacher Candidates in Terms of Teacher Education


Creative Commons License

Uysal F., Korkmaz H.

Kastamonu Eğitim Dergisi, vol.28, no.4, pp.1740-1758, 2020 (Peer-Reviewed Journal)

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 28 Issue: 4
  • Publication Date: 2020
  • Doi Number: 10.24106/kefdergi.4079
  • Journal Name: Kastamonu Eğitim Dergisi
  • Journal Indexes: TR DİZİN (ULAKBİM)
  • Page Numbers: pp.1740-1758
  • Hacettepe University Affiliated: Yes

Abstract

Bu araştırmanın amacı; öğretmen adaylarının matematiğe yönelik imajlarını ve bu imajları etkileyen değişkenleri incelemektir. Araştırmada kısmi karma eşzamanlı nicel baskın statülü desen kullanılmıştır. Araştırmaya 424 öğretmen adayı katılmıştır. Verileri toplama sürecinde öğretmen adaylarına yönelik imaj anketi, matematiğe yönelik tutum ölçeği ve temel matematik başarı testi kullanılmıştır. Verilerin içerik analizinde, nitel veriler için temalar ve kodlar belirlenerek yüzde verilmiş; nicel veriler içinse MANOVA, kay-kare ve uyum analizi testleri kullanılmıştır. Araştırmanın bulgularına göre matematik başarısı ve tutum puanları farklı program türlerine göre farklılaşırken, sınıf düzeyine göre anlamlı bir şekilde farklılaşmamaktadır. “Matematik” sözcüğü denildiğinde öğretmen adaylarının ilk akıllarına gelenler matematik konuları olmuştur. Cevaplar karşılaştırıldığında gruplar arasında; farklı program türlerine göre anlamlı bir farklılık çıkmazken, sınıf düzeylerine göre anlamlı bir farklılık çıkmıştır. Matematiğe yönelik tutum ve akademik başarı testi puanları ile verilen cevaplar arasındaki ilişki düzeyi ise anlamlıdır. “Matematik” sözcüğünü neye benzettikleri sorulduğunda ise, öğretmen adayları en çok hayata dair konulara değinmişlerdir. Cevaplar gruplar arasında farklı program türleri ve sınıf düzeylerine göre istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık göstermezken matematiğe yönelik tutum ve akademik başarı testi puanları ile de ilişkili çıkmamıştır. Benzetme nedenleri ise en çok matematiğe yönelik duygu durumları ile ifade edilmiştir. Verilen cevaplar istatistiksel olarak; farklı sınıf düzeylerine göre anlamlı bir şekilde farklılaşmazken; farklı program türlerine göre anlamlı bir şekilde farklılık göstermektedir. Aynı zamanda cevaplar ile matematiğe yönelik tutum ve akademik başarı testi puanları arasındaki ilişki anlamlıdır.