physical illness comorbidity in bipolar disorder


Özer S.

türkiye klinikleri, vol.6, no.2, pp.65-71, 2013 (Scopus)

  • Publication Type: Article / Review
  • Volume: 6 Issue: 2
  • Publication Date: 2013
  • Journal Name: türkiye klinikleri
  • Journal Indexes: Scopus
  • Page Numbers: pp.65-71
  • Hacettepe University Affiliated: Yes

Abstract

Bipolar disorder has been associated with an elevated risk of premature death, relative to the general population. Comorbid physical illnesses, particularly cardiovascular disorders play an important role in the increased mortality of bipolar patients. Although physical disorders associated with bipolar disorders, as with other chronic mental disorders are also highly prevalent in the general population, their negative impact is higher in these patients. İncrease in mortality and morbidity of physical disorders related to bipolar disorder, is largely related to modifiable risk factors. Inadequate access of these patients to health care services increases the morbidity and mortality of physical disorders. In this paper the most prevalent physical disorders causing mortality in bipolar patients, including obesity, diabetes mellitus, metabolic syndrome and cardiovascular diseases, and associated risk factors, prevalence, probable etiologies, preventive, and treatment strategies will be shortly reviewed.

Keywords: Bipolar disorder; metabolic syndrome X; comorbidity; cardiovascular diseases; diabetes mellitus

Bipolar bozukluk hastalarının erken ölüm riskinin yüksek olduğu bilinmektedir. Kardiyovasküler hastalıklar başta olmak üzere komorbid fiziksel hastalıklar bu hasta grubundaki mortalite artışında önemli bir rol oynamaktadır. Diğer kronik ruhsal hastalıklarda olduğu gibi bipolar bozuklukla birlikte görülen bedensel hastalıklar genel toplumda da sık görülmekle birlikte bu hastalardaki olumsuz etkisi daha büyük olmaktadır. Bedensel hastalıklarla ilgili morbidite ve mortalite artışı büyük oranda değiştirilebilir özellikteki risk faktörleriyle ilgilidir. Bu hastaların sağlık hizmetlerine ulaşmaları ve bu hizmetleri kullanabilmeleriyle ilgili yetersizlikler fiziksel hastalıkların morbidite ve mortalite oranını arttırmaktadır. Bu gözden geçirmede bipolar bozuklukta mortalite artışına neden olan ve sık görülen bedensel hastalıklardan obezite, diyabetes mellitus (DM), metabolik sendrom, kardiyovasküler hastalıklar ve ilişkili risk faktörleri görülme sıklıkları, etiyolojileri, korunma stratejileri ve tedavi yaklaşımlarıyla kısaca ele alınacaktır.

Anahtar Kelimeler: Bipolar bozukluk; metabolik sendrom X; eşzamanlı hastalık; kalp ve damar hastalıkları; diabetes mellitus