Obstetrik brakyal pleksus paralizili çocuklarda omuz ultrasonografisinin klinik ve MRG bulguları ile korelasyonu


GÜNEŞ A., YILDIZ A. E. , ÜZÜMCÜGİL A.

Türk Manyetik Rezonans Derneği Uluslararası Katılımlı 23. Yıllık Bilimsel Toplantısı, Turkey, 10 - 12 May 2018

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text
  • Country: Turkey