“Kapitalizmin Krizine Toplumsal Cinsiyet Perspektifinden Bakmak: Analitik bir Çerçeve Önerisi


AKGÖZ G., Balta E.

) Hacettepe Üniversitesi Sosyolojik Araştırmalar EDergisi, pp.1-17, 2015 (Peer-Reviewed Journal)