Yaşam çözümlemesinde cox orantılı tehlikeler ve orantılı odds modelleri


Creative Commons License

YILMAZ A. E. , KARASOY D. , Eroğlu A.

İSTATİSTİKÇİLER DERGİSİ:İSTATİSTİK VE AKTÜERYA, vol.6, pp.70-78, 2013 (Other Refereed National Journals)

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 6
  • Publication Date: 2013
  • Title of Journal : İSTATİSTİKÇİLER DERGİSİ:İSTATİSTİK VE AKTÜERYA
  • Page Numbers: pp.70-78

Abstract

Cox proportional hazards model is one of the most common model in survival analysis, in order to investigate the cause and effect relationship between covariates and survival time. In order to use this model, the assumption of proportional hazards has to be satisfied and when this assumption is violated, using this model is improper. In this study, the proportional odds model which is an alternative model to Cox proportional hazards model is proposed to investigate and these two models are proposed to compare. A numerical example which includes a data of stomach cancer patients is done to clarify the models. 

Yaşam çözümlemesinde açıklayıcı değişkenler ile yaşam süresi arasındaki neden-sonuç ilişkisi araştırılırken en yaygın kullanılan model Cox orantılı tehlikeler modelidir. Bu modelin uygulanabilmesi için orantılı tehlikeler varsayımının sağlanması gerekmektedir. Varsayım sağlanmadığında bu modeli kullanmak doğru bir yaklaşım değildir. Bu çalışmada, Cox orantılı tehlikeler modeline alternatif bir model olan orantılı odds modelini incelemek ve bu iki modeli karşılaştırmak amaçlanmıştır. Mide kanseri hastalarına ait verileri içeren sayısal bir örnek bu modelleri açıklamak üzere kullanılmıştır.