YAPILANDIRMACILIK VE ÖĞRETİM TASARIMI


Creative Commons License

ERDEM M. , Özer Şanal S., Tanış H., Okur S., Alır A.

Eğitim Teknolojileri Okumaları 2017, Odabaşı H. F., Akkoyunlu, B., İşman A., Editör, Sakarya Üniversitesi, Tojet, Ankara, ss.453-467, 2017

  • Yayın Türü: Kitapta Bölüm / Mesleki Kitap
  • Basım Tarihi: 2017
  • Yayınevi: Sakarya Üniversitesi, Tojet
  • Basıldığı Şehir: Ankara
  • Sayfa Sayıları: ss.453-467
  • Editörler: Odabaşı H. F., Akkoyunlu, B., İşman A., Editör

Özet

Bu çalışma, “Yapılandırmacı öğrenme anlayışının öğrenme açıklamaları tabanında bir öğretim tasarımının, bugünün öğrenenleri için nasıl mümkün kılınabileceği?” sorusu çerçevesinde kurgulanmış ve alanyazının bu soru çerçevesinde genel bir incelenmesi ile bazı cevaplar üretmeye çalışmıştır. Yapılandırmacı felsefe genel bir yaklaşımla; gerçeğin bireyin dışında var olamayacağını, olsa bile bireyden bağımsız algılanamayacağı, bu nedenle de bütün bireyleri aynı öğrenme çıktılarına ulaştırmaya yönelmiş öğretimsel düzenlemelerin geçersizliği savı üzerine temellenir. Başka bir ifadeyle, nesnelci görüşün savunduğu doğrunun yalnızca bir tane olabileceği savını reddeden yapılandırmacı felsefe, öğretim aktivitelerinin de bu bağlamda değişmesi gerektiğini vurgulamaktadır. Bağlamın öne çıktığı, neyin öğretildiğine değil, nasıl öğrenildiğine odaklanan bir öğrenme süreci bu felsefenin temel noktasıdır. Yapılandırmacı öğretim tasarım modelleri, nesnelci yaklaşımlar dikkate alınarak oluşturulan öğretim modellerinin aksine doğrusal olmayan kaotik bir öğrenme süreci önermektedirler. Dolayısıyla tasarlanmasından çok uygulanması noktasında farklılaşan ve belki de zorlaşan modeller olarak karşımıza çıkmaktadırlar. Bu çerçevede alanyazında yer alan; yinelemeli ve yansıtıcı tasarım ve geliştirme modeli, öğrenme döngüsü modelleri (E Modelleri), müzakereye dayalı ilerleme modeli ve iyi olana dayalı öğretim modeli burada özetlenerek tartışmaya açılmıştır. Modeller Türkiye’den bazı uygulamalarla örneklendirilmiştir. Yansıtıcı düşünme ve yansıtma, yapılandırmacı süreçlerin zorunlu unsurları olarak ayrı bir alt başlık altında sunulmuştur. Bu kısa alanyazın özetiyle, kontrol edilemez bir hızla büyüyen teknolojinin değiştirip dönüştürdüğü bireyler için, daha tercih edilebilir öğretim ortamları oluşturmak isteyen öğretim tasarımcılarına; düşünme, tartışma ve öneriler geliştirme konusunda ipuçları sunmak amaçlanmıştır.