The Influence of Restorative Material and Glass Fiber Posts on Fracture Strength of Endodontically Treated Premolars - Fiber Post ve Farklı Kompozit Rezinlerin Endodontik Tedavili Dişlerin Kırılma Dayanıklılığı Üzerine Etkisi


ÖZ F. D. , ATTAR N. , DENİZ SUNGUR D.

RDD 22. Uluslararası Bilimsel Kongresi, 30 Kasım - 02 Aralık 2018