Screening of Maternally Inherited Bacteria in Various Agricultural and Livestock Pests


Creative Commons License

KAYA T., İpekdal K.

JOURNAL OF ANATOLIAN ENVIRONMENTAL AND ANIMAL SCIENCES, vol.7, no.2, pp.201-206, 2022 (Peer-Reviewed Journal) identifier

Abstract

Pests that pose a risk in terms of agriculture and livestock cause economic losses directly or indirectly. However, some pests are also vectors of various diseases that threaten the health of living things, especially of humans. Therefore, the detection of maternally inherited reproductive manipulator endosymbiotic bacteria is important in the development of alternative strategies to chemical methods in the fight against pests. In this study, the endosymbiotic Arsenophonus, Cardinium, Hamiltonella, Rickettsia, Spiroplasma and Wolbachia in gallery fly (leaf miner fly) (Liriomyza sp.), legume seed beetle (Bruchus sp.), tomato pest Lasioptera sp., cattle louse (Bovicola bovis) and winged red mite (Dermanyssus gallinae) scanning was carried out. As a result of the scans, we could not detect any of the endosymbiotic bacteria studied. This study includes the first known data from Anatolia regarding maternally inherited reproductive manipulator endosymbiotic bacteria in Liriomyza sp., B. pisorum, B. bovis and D. gallinae pests.
Tarım ve hayvancılık açısından risk oluşturan zararlılar, doğrudan ya da dolaylı olarak ekonomik kayıplara neden olmaktadır. Bununla birlikte bir kısım zararlı ise başta insan olmak üzere canlı sağlığını tehdit eden çeşitli hastalıkların vektörüdür. Dolayısıyla zararlılar ile mücadelede kimyasal yöntemlere alternatif stratejilerin geliştirilmesinde maternal kalıtılan üreme manipülatörü endosimbiyotik bakterilerin tespiti önem arz etmektedir. Bu çalışmada galeri sineği (yaprak madenci sineği) (Liriomyza sp.), baklagil tohum böceği (Bruchus sp.), domateste zarara neden olan Lasioptera sp., sığır biti (Bovicola bovis) ve kanatlı kırmızı akarında (Dermanyssus gallinae) endosimbiyotik Arsenophonus, Cardinium, Hamiltonella, Rickettsia, Spiroplasma ve Wolbachia taraması gerçekleştirilmiştir. Taramalar sonucunda bu zararlılarda endosimbiyotik bakteri varlığı tespit edilmemiştir. Bu çalışma, Liriomyza sp., B. pisorum, Lasioptera sp., B. bovis ve D. gallinae zararlılarında maternal kalıtılan üreme manüplatörü endosimbiyotik bakterilere yönelik Anadolu’dan bilen ilk verileri içermektedir.