LIABILITY OF THE AVALIST WHO ASSURES IN FAVOR OF THE CONSUMER (CPL Art. 4/6)


GÜNER T.

Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, vol.27, no.4, pp.233-263, 2023 (Peer-Reviewed Journal) identifier

Abstract

According to article 4/5 of the Law on the Protection of the Consumer (CPL), only registered deed can be issued for consumer transactions. If a promissory note or bearer paper is issued, they are invalid for the consumer. But no clear regulation has been made as to whether the invalidity is an absolute or relative defence. In addition, it is stipulated in the article 4/6 of CPL that the personal guarantees given in favor of the consumer will be considered ordinary guarantee under all circumstances. But no clear provision has been made on whether the aval can be considered as an ordinary guarantee. In this study, invalidity for the consumer of the promissory note or bearer paper issued by consumer and whether the aval given in favor of the consumer will be considered as ordinary guarantee was examined.
Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun (TKHK) m. 4/5 hükmünde tüketici işlemleri nedeniyle sadece nama yazılı senet düzenlenebileceği, emre veya hamile yazılı senet düzenlenirse senedin tüketici bakımından geçersiz olacağı öngörülmüştür. Ancak emre veya hamiline yazılı senedin tüketici bakımından geçersizliğinin bir mutlak def’i mi yoksa nispi def’i mi olduğu konusunda açık bir düzenleme yapılmamıştır. Ayrıca TKHK m. 4/6 hükmünde tüketici lehine verilen şahsi teminatların her ne isim altında olursa olsun adi kefalet sayılacağı öngörülmüş ancak avalin bu kapsamda değerlendirilip değerlendirilmeyeceği konusunda açık bir düzenleme yapılmamıştır. Çalışmada tüketici tarafından düzenlenen emre veya hamile yazılı senetlerin tüketici bakımından geçersizliği ile tüketici lehine verilen avalin adi kefalet sayılıp sayılmayacağı konuları birbiriyle ilişkilendirilerek incelenmiştir.