EFFECT OF TIME CONSTRAINT ON POSTURAL ADJUSTMENTS DURING QUITE STANCE


Yılmaz U., Çelik H., Arpınar Avşar P.

16. Uluslararası Spor Bilimleri Kongresi, Antalya, Turkey, 31 October - 03 November 2018, pp.986-987

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • City: Antalya
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.986-987
  • Hacettepe University Affiliated: Yes

Abstract

Introduction:The purpose of the study is to examine feed-forward postural strategies produced prior to self-selected and reaction-time tasks.


Method:10 young female participants(age: 20.10±1.81 years;weight: 60.93±7.13 kg;height: 170.85±7.61 cm)voluntarily participated in this study. They performed three different 30-sec quite stance (QS)task in random order with or without time constraints, namely, i)Quite stance only (QS condition);ii)QS followed by a maximal squat jump (MSJ) at a self-selected-time (SS condition) or iii)QS followed by a MSJ as a response to an auditory stimulus(RT condition). All trials were performed on a force platform. COP, aswell as Rambling (RM) and Trembling (TM) trajectories of COP were calculated for each trial. Ellipse-area and mean-velocity variables were calculated for COP and for decomposed RM and TM trajectories of COP. Repeated Measures ANOVA was used in statistical comparisons.

Results:COP, RM and TM ellipse-areas were significantly different among the postural task condition which followed the order of RT>SS>QS. Also, ellipse-areas for COP and RM were significantly higher in RT and SS conditions than that of QS. As for mean-velocity for COP, RM and TM trajectories, the values followed the same order as RT>SS>QS. Whereas mean-velocity for QS was significantly smaller than RT and SS conditions for COP, RM and TM; there was no significant difference between RT and SS.


Conclusion:Feed-forward postural adjustments are known to be associated with the observed shifts in COP prior to the initiation of a voluntary movement. RM and TM components are interpreted as the supraspinal and spinal mechanisms of the COP shifts. Our findings also show that increased and covaried activation of muscles as well as anticipation of approaching stimulus to initiate the planned action might be responsible for the higher values of COP, RM and TM velocity and ellipse area values in reaction timecondition.


Keywords: quite stance, postural adjustments, COP, rambling, trembling

Giriş ve Amaç: Bu araştırmanın amacı, kişinin kendi seçtiği zamanda ya da işitsel uyarana karşı reaksiyon olarak gerçekleştirdiği istemli vücut hareketi öncesinde ileri beslemeli postural kontrol mekanizmalarının incelenmesidir.


Yöntem: Araştırmaya 10 genç kadın katılımcı (yaş: 20.10±1.81 yıl; vücut ağırlığı: 60.93±7.13 kg; vücut uzunluğu: 170.85±7.61 cm) gönüllü olarak katılmıştır. Katılımcılar, zaman kısıtlaması olan ve olmayan 30 saniyelik üç farklı sakin duruş (QS) protokolünü uygulamışlardır. Bunlar: i) sakin duruş (QS protokolü); ii) sakin duruş sonrası istedikleri zamanda (SS protokolü) maksimum squat sıçrama (MSS); iii) sakin duruş sonrası işitsel uyaran ile (RT protokolü) MSS. Katılımcılar bütün protokolleri kuvvet platformu üzerinde yapmıştır. Vücut basınç merkezi (COP), COP yörüngesi bileşenleri olduğu ileriye sürülen Yavaş (Rambling,RM) ve Hızlı (Trembling,TR) kontrol değişkenleri yörüngeleri her bir deneme için sinyal ayrıştırmatekniği ile belirlenmiştir. Elips alanı ve ortalama-hız değişkenleri COP, RM ve TM için hesaplanmıştır. İstatistiksel karşılaştırmalarda tekrarlı ölçümlerde ANOVA testi kullanılmıştır.


Bulgular: COP,RM ve TM değişkenlerine ait elips alanlarında, protokoller bakımından istatistiksel olarak anlamlı fark bulunmuştur (RT>SS>QS). Ayrıca, COP ve RM değişkenlerine ait elips alanları, RT ve SS protokollerinde anlamlı olarak daha büyük değerleresahiptir. COP, RM ve TM değişkenlerine ait ortalama-hızlar ise protokoller arasındaki değişimi RT>SS>QS şeklindedir. COP, RM ve TM’de ortalama-hızlar, QS protokolünde RT-SS protokolüne göre anlamlı olarak daha küçük iken RT-SS protokolleri arasında anlamlı fark bulunmamıştır.


Sonuç: İleri-bildirimli postüral kontrolün, istemli hareketin başlamasından önce, COP’de görülen değişimlerle ilişkili olduğu bilinmektedir. RM ve TM değişkenleri, sırasıyla, COP’deki değişimin supraspinal ve spinal mekanizması olarak yorumlanmaktadır. Kasların artan ve değişken aktivasyonunun yanı sıra, planlanan hareketi başlatmak için yaklaşan uyaranın tahmin edilmesinin, RT protokolünde COP, RM ve TM’de daha yüksek bulunan hız ve elips alanı değerlerini açıklamada etkili olduğu düşünülmektedir.


Anahtar Kelimeler: sakin duruş, postüral kontrol, COP, sinyal ayrıştırma