Investigation of Gold Recovery Possibilities of a Polymetallic Ore by Using Falcon Centrifugal Concentrator


Creative Commons License

Özcan Ö.

Dokuz Eylül Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Fen ve Mühendislik Dergisi, vol.21, no.61, pp.1-14, 2019 (Peer-Reviewed Journal)

Abstract

In this study, gold recovery possibilities of Yenipazar polymetallic Au-Ag-Cu-Pb-Zn ore was investigated by using a Falcon centrifugal concentrator. In the study, behaviours of gravity recoverable gold (GRG) and gold containing sulphide minerals was investigated in a grinding circuit. Also, effect of particle size and grade distribution on the Falcon concentrator performance was investigated. By using coarse sample, a concentrate containing 3 ppm Au, by using fine sample a concentrate containing 34,50 ppm Au were obtained. Fractional gold analyses of concentrates and tails revealed that fractional gold recovery of coarse sample was higher. Falcon concentrator performance depends on both operating parameters and material properties. Therefore, a pre-concentrate can be obtained from classifier underflow stream by using gravity separation.

Bu çalışmada Yenipazar polimetalik Au-Ag-Cu-Pb-Zn cevherinden Falcon santrifüj zenginleştirici kullanılarak altın kazanımı olanakları araştırılmıştır. Çalışmada, gravimetrik yöntemler ile kazanılabilir altının (GRG) ve altın içeren sülfürlü minerallerin bir öğütme devresindeki davranımları incelenmiştir. Ayrıca, besleme tane boyu dağılımı ve tenör değişikliklerinin  Falcon zenginleştirici performansına etkileri araştırılmıştır. İri numune ile gerçekleştirilen çalışmalarda 3 ppm Au tenörlü bir konsantre, ince numune ile gerçekleştirilen çalışmalarda ise 34,50 ppm Au tenörlü bir konsantre elde edilmiştir. Konsantre ve atıkların fraksiyonel altın analizleri iri numunedeki altının fraksiyonel veriminin daha yüksek olduğunu göstermiştir. Falcon zenginleştirici performansı ise hem işletme değişkenlerine hem de malzeme özelliklerine bağlıdır. Sonuç olarak, sınıflandırıcı alt akımından gravimetrik yöntemler ile bir ön konsantre elde edilebileceği belirlenmiştir.