SOSYAL HİZMET ÖĞRENCİLERİNİN SOSYAL HİZMET UYGULAMASI DERSLERİ KAPSAMINDA UYGULAMA YÜRÜTECEKLERİ KURUMLARI TERCİH ETME SÜREÇLERİ


ADIGÜZEL İ. B.

Toplum ve Sosyal Hizmet, cilt.24, sa.2, ss.95-108, 2013 (Hakemli Üniversite Dergisi)

  • Yayın Türü: Makale / Tam Makale
  • Cilt numarası: 24 Konu: 2
  • Basım Tarihi: 2013
  • Dergi Adı: Toplum ve Sosyal Hizmet
  • Sayfa Sayıları: ss.95-108

Özet

Sosyal hizmet eğitimi, en basit şekliyle öğrencilere
sosyal hizmetin bilgi, beceri ve
değer üçlemesinin öğretildiği, etik ilke ve
sorumlulukların aktarıldığı bir farkındalık
kazandırma süreci olarak tanımlanabilir.
Bu süreçte kazanılan bilginin uygulamaya
aktarılması ise temel bir zorunluluktur. Eğitim
sürecinde bu aktarım süreci uygulama
dersleriyle mümkün olabilmektedir. Hacettepe
Üniversitesi İ.İ.B.F. Sosyal Hizmet Bölümünde
Sosyal Hizmet Uygulamaları dersine
geçmeden önce öğrencilere hangi kurumda
uygulama yapmak istedikleri sorulmaktadır.
Araştırmada öğrencilerin kurum tercih süreçleri,
ilgili değişkenler çerçevesinde irdelenmiştir.
Araştırma nicel araştırma yöntemiyle
yürütülmüş, bu kapsamda Hacettepe
Üniversitesi İ.İ.B.F Sosyal Hizmet Bölümü 3.
sınıfta eğitim gören 117 öğrencinin uygulama
yapacakları kurumu tercih etme süreci hakkında
görüşü alınmıştır. Araştırmaya katılan
öğrencilerin büyük bir kısmının kendilerini
uygulama yapmaya hazır hissetmemesi ve
uygulama öncesi çeşitli endişeler taşıması
elde edilen sonuçlardandır.