Metacognition in foreign / second language learning and teaching


Creative Commons License

ÖZ H.

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ, vol.29, no.1, pp.147-156, 2005 (Peer-Reviewed Journal)

Abstract

Metacognition, an awareness of one’s own thought processes, plays a central role in explaining and describing the learning process. As it shapes learners’ beliefs about and attitudes toward learning which in turn affect their behaviours, it directly relates to language learning and teaching as well. Thus, cautious teachers should understand and employ the available information on metacognition and then design curriculum and learning environments. This review article sets out to emphasize metacognition in language learning and teaching and to look into the critical ingredients of successful language learning and teaching. After an outline of metacognition and its components such as metacognitive knowledge, experiences and processes, the article dwells upon its relation to learning, beliefs about learning and language learning, and the need for metacognitive training. The article concludes that not only language teachers but also teacher training programmes should devote time to metacognitive training to better understand language learners and lead to self-directed, autonomous learners.

Metacognition in Foreign/Second Language Learning and Teaching.

Kendi düşünce süreçlerinin farkında olunması olarak da tanımlanabilecek bilişötesi, öğrenme sürecini açıklama ve
betimlemede çok önemli bir role sahiptir. Sonuçta ögrencilerin davranışlarını da etkileyen dil hakkındaki inanç ve tutumlar dil öğrenimiyle de doğrudan ilintilidir. Bu nedenle, duyarlı eğitimciler bilişötesi hakkında mevcut bilgileri anlayıp kullanarak ders programlarını ve öğrenme ortamlarını oluşturmalıdırlar. Bu makale, dil öğrenimi ve öğretiminde bilişötesinin önemini vurgulayarak başaolı dil öğrenme ve öğretmedeki kritik öğeleri tartışmaktadır. Bilişötesi ile bilişötesi bilgi, deneyimler ve süreçler ana hatlaoyla verildikten sonra, makale bilişötesin öğrenme ve dil öğrenme arasındaki ilişki ve bilişötesi eğitime olan gereksinim üzerinde durmaktadır. Sonuç olarak, hem dil öğretmenlerinin hem de öğretmen eğitimi programlarının dil öğrencilerini dalıa iyi anlayabilmek ve "özerk öğrenciler" yetiştirebilmek için eğitim programlarında bilişötesine yer vermelerini önermektedir.