The Effect Of Different Stretching Protocols On Speed, Jump And Reactive Strength Performance


Köse M. G., Kin İşler A.

19. Uluslararası Spor Bilimleri Kongresi, Antalya, Turkey, 11 - 14 November 2021, pp.232-233

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • City: Antalya
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.232-233
  • Hacettepe University Affiliated: Yes

Abstract

Introduction: Stretching exercises are an important part of the warm-up protocols. Stretching protocols are used to increase body and muscle temperature, muscle flexibility and muscle-tendon length before training or competition. Warm-up and stretching protocols should be specific to the needs of the sport or activity. The positive and negative effects of different stretching protocols on performance are still not clear. Purpose: This study was designed to determine the effect of different stretching protocols on speed, jump and reactive strength performance. Method: 15 male (Age: 24.00± 1.77 years, Height: 180.48± 0.06 cm, Body Weight: 77.33± 4.02 kg, Body Fat %: 16.80± 4.10 %) sports science students participated in this study voluntarily.
Subjects participated in 30-second static(S30), 60-second static(S60) and dynamic stretching(DS) exercises on three different days in random order after a 5-minute warm-up running. Stretching exercises consisted of 5 movements with 10-second recovery intervals. 2 minutes of recovery was given after the stretching exercises. Afterwards participants performed squat jump (SJ), countermovement jump (CMJ), 30cm depth jump (DJ), and 30-meter speed tests respectively. For 30-meter speed test 0-10m.(S0-10), 0-20m.(S0-20), 0-30m.(S0-30) speed and for DJ test reactive strength index(RSİ) were calculated. Analysis of variance with repeated measures (ANOVA) was used to compare the differences between different stretching protocols with Bonferroni Post Hoc test was used to test the significant differences and significance was set at p ≤0.05. Results: ANOVA results showed that for each stretching protocol S0-10(F(2,28):0.130), S0-20(F(2,28):0.493) and S0 30(F(2,28):0.726) values were similar. In addition, SS(F(2,28):: 1.837), AS(F(2,28):: 1.688), RKI(F(2,28):: 2.652) values according different stretching protocols were also not different. Conclision: This study indicated that different stretching protocols did not differ in RKI, explosive strength, acceleration and speed performance. For this reason, trainers may prefer a stretching protocol suitable for the branch before short duration high-intensity activities.

Giriş: Germe egzersizleri, ısınma protokolünün ayrılmaz bir parçasıdır ve antrenman veya yarışma öncesinde vücut ve kas sıcaklığını, kas esnekliğini, kas-tendon uzunluğunu artırmak için kullanılmaktadır. Isınma ve germe protokollerinin spor veya aktivitenin taleplerine özel olması gerektiği düşünülmektedir ve farklı germe protokollerinin performans üzerine olumlu ve olumsuz etkileri halen tartışılan bir konu olarak karşımıza çıkmaktadır.

Amaç: Bu çalışma farklı germe protokollerinin sürat, sıçrama ve reaktif kuvvet performansı üzerine etkisinin incelemesi amacıyla gerçekleştirilmiştir.

Yöntem: Çalışmaya rekreatif düzeyde aktif spor yapan 15 erkek (Yaş: 24.00± 1,77 yıl, Boy: 180.48± 0,06 cm, Vücut Ağırlığı: 77.33± 4.02 kg, Vücut Yağ %: 16.80± 4.10 %) spor bilimleri öğrencisi katılmıştır. Katılımcılara 5 dakikalık serbest ısınma koşusunun ardından üç ayrı günde rastgele sırayla 10sn. dinlenme aralıklı 5 hareketten oluşan 30sn. statik(S30), 60sn.statik(S60) ve dinamik germe(DG) egzersizleri uygulanmıştır. Germe egzersizlerin ardından 2dk. serbest toparlanma uygulanmış ve sırasıyla patlayıcı güç performansının değerlendirilmesi için squat(SS) ve aktif sıçrama(AS) testleri, reaktif kuvvet indeksinin(RKİ) değerlendirilmesi için 30cm derinlik sıçrama(DS) testi ve sürat performansının değerlendirilmesi için 30 metre sürat testi uygulanmış ve 0-10m.(S0-10), 0- 20m.(S0-20) ile 0-30m.(S0-30) değerleri hesaplanmıştır. Farklı germe protokolleri arasındaki farklılıkların değerlendirilmesi için tekrarlı ölçümlerde varyans analizi(ANOVA), fark varsa hangi değişkenden kaynaklandığının belirlenmesi için Bonferroni Çoklu Karşılaştırma analizi kullanılmış ve anlamlılık düzeyi p<0,05 olarak değerlendirilmiştir.

Bulgular: Tekrarlı ölçümlerde varyans analizi sonuçları S0-10(F(2,28)::0,130), S0-20(F(2,28)::0,493) ve S0-30(F(2,28)::0,726) performanslarında farklılık olmadığını göstermektedir. Bununla birlikte SS(F(2,28)::1,837), AS(F(2,28)::1,688) ve RKİ(F(2,28)::2,652) değerleri de farklı germe protokollerine göre istatistiksel olarak farklılık göstermemiştir.

Sonuç: Bu çalışmanın bulguları farklı germe protokollerinin RKİ, patlayıcı güç, ivmelenme ve sürat performansını farklılaştırmadığını, buradan hareketle antrenörlerin kısa süreli yüksek şiddetli aktiviteler öncesinde branşa uygun germe protokolünü tercih edebileceklerini göstermektedir.