Yetiskin erkeklerde fiziksel aktivite ile vücut kompozisyonu arasındaki ilişkinin incelenmesi:pilot çalışma


DEMİRDEL S., KIRDI E. , YALÇIN A. İ. , KEKLİCEK H., ÜLGER Ö. , TOPUZ S.

Uluslararası Balkan Spor Bilimleri Kongresi, 21 - 23 Mayıs 2017

  • Yayın Türü: Bildiri / Özet Bildiri