Kopulalar Aracılığıyla Kümeleme Yöntemi: Mortalite Riski Tahmininde Kullanılacak Değişkenlerin Seçimi


İLHAN Z., YILMAZ V., YILDIRAK Ş. K.

20. Uluslararası Ekonometri, Yöneylem Araştırması ve İstatistik Sempozyumu, 12 - 14 February 2020

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text