Academic and Administrative Experience

Courses

  • Undergraduate Nöropsikiyatrik Hastalıklar: FTLD, erken başlangıçlı, hızlı ilerleyen demanslar

  • Undergraduate Psikiyatri Kliniğinde Tedaviler

  • Undergraduate Poliklinik ve Konsültasyon Klinik Çalışma

  • Postgraduate NÖROPSİKİYATRİK DEĞERLENDİRME II: BİLİŞSEL SENDROMLAR

  • Doctorate Elektrokonvulsif Tedavi Denetimi

  • Undergraduate Literatür Saati

  • Undergraduate Vaka tartışması

  • Undergraduate Seminer Saati