Education Information

Education Information

  • 2007 - 2013 Doctorate

    Hacettepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Psikoloji Anabilimdalı, Turkey

  • 2005 - 2007 Postgraduate

    Hacettepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Psikoloji Anabilimdalı, Turkey

  • 2001 - 2005 Undergraduate

    Hacettepe Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Psikoloji Bölümü, Turkey

Foreign Languages

  • B2 Upper Intermediate English