Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

A survey on performance management of operating rooms and a new KPI proposal

QUALITY AND RELIABILITY ENGINEERING INTERNATIONAL, 2020 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Overall equipment effectiveness when production speeds and stoppage durations are uncertain

INTERNATİONAL JOURNAL OF ADVANCED MANUFACTURİNG TECHNOLOGY, no.1, ss.1-10, 2017 (SCI Expanded İndekslerine Giren Dergi)

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Analysis of Operating Rooms for Efficient Management

12th International Conference on Challenges in Industrial Engineering and Operations Management, 11 - 12 Ekim 2018

The Performance of Operating Rooms from the Viewpoint of Manufacturing Engineering

17th International Eastern Mediterranean Family Medicine Congress, Adana, Türkiye, 10 Mayıs 2018, ss.148

A Database Design for a Process Mapping Tool: RASCI

1st Internatıonal Advanced Research and Engıneerıng Congress, 16 - 18 Kasım 2017

İş Pozisyonlarının Görev Analizi için Görev Yönetim Matrisi

Yöneylem Araştırması ve Endüstri Mühendisliği 36. Ulusal Kongresi, Türkiye, 13 - 15 Temmuz 2016

Gün İçi Kan Bağış Sayılarının Homojen Olmayan Bileşik Poisson Süreci Olarak Modellenmesi

Yöneylem Araştırması Endüstri Mühendisliği Sempozyumu, Türkiye, 07 Temmuz 2009 - 08 Temmuz 2007

Kan Merkezi Hizmet Kalitesinin İyileştirilmesine Yönelik Bir Simülasyon Çalışması

Yöneylem Araştırması Endüstri Mühendisliği Sempozyumu, Türkiye, 7 - 08 Temmuz 2008