Education Information

Education Information

 • 2007 - 2016 Doctorate

  Hacettepe University, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Sanat Tarihi Anabilimdalı, Turkey

 • 2003 - 2007 Postgraduate

  Hacettepe University, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Sanat Tarihi Anabilimdalı, Turkey

 • 1998 - 2002 Undergraduate

  Hacettepe University, Edebiyat Fakültesi, Sanat Tarihi Bölümü, Turkey

Dissertations

 • 2015 Doctorate

  Saray’dan Otağ’a: Dâmâd İbrâhim Paşa’nın Bânîlik ve Hâmîliği (1718 - 1730)

  Hacettepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Sanat Tarihi (Dr)

 • 2007 Postgraduate

  Fuzûlî'nin Leylâ ve Mecnûn Mesnevisi'nin Resimli Örnekleri

  Hacettepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Sanat Tarihi (Yl) (Tezli)

Foreign Languages

 • B2 Upper Intermediate English