Education Information

Education Information

 • 2004 - 2010 Doctorate

  Ihsan Dogramaci Bilkent University, Instıtute Of Economy And Socıal Scıences, Türk Edebiyatı, Turkey

 • 2001 - 2004 Postgraduate

  Ihsan Dogramaci Bilkent University, Instıtute Of Economy And Socıal Scıences, Türk Edebiyatı, Turkey

 • 1999 - 2002 Postgraduate

  Middle East Technical University, Graduate School Of Social Sciences, Sosyoloji, Turkey

Dissertations

 • 2010 Doctorate

  İzlek ve biçem ilişkisi açısından Suat Derviş romanlarının Türk edebiyatındaki yeri

  Bilkent Üniversitesi, Ekonomi Ve Sosyal Bilimler Enstitüsü, Türk Edebiyatı (Dr)

 • 2004 Postgraduate

  Ahmet Vefik Paşa'nın çevirilerinde Osmanlılaşan Moliere

  Bilkent Üniversitesi, İnsani Bilimler Ve Edebiyat Fakültesi, Türk Edebiyatı Bölümü

 • 2002 Postgraduate

  A sociological analysis of motherhood ideology in Turkey

  Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Ortodonti A.B.D.

Foreign Languages

 • C1 Advanced English

 • C1 Advanced French