Education Information

Education Information

  • 2018 - 2021 Postgraduate

    Hacettepe University, Fen Bilimleri Enstitüsü, Nükleer Enerji Mühendisliği A.B.D., Turkey

  • 2012 - 2017 Undergraduate

    Hacettepe University, Mühendislik Fakültesi, Nükleer Enerji Mühendisliği Bölümü, Turkey