Academic and Administrative Experience

Academic Titles

 • 2018 - Continues Associate Professor

  Hacettepe University, Eczacılık Fakültesi, Eczacılık Meslek Bilimleri Bölümü

 • 2014 - 2018 Assistant Professor

  Hacettepe University, Polatlı Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu

 • 2009 - 2014 Lecturer PhD

  Hacettepe University, Polatlı Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu

 • 1999 - 2009 Research Assistant

  Hacettepe University, Eczacılık Fakültesi, Eczacılık Meslek Bilimleri Bölümü

Managerial Experience

 • 2021 - Continues Vice Dean

  Hacettepe University, Eczacılık Fakültesi, Eczacılık Meslek Bilimleri Bölümü

 • 2013 - 2021 Assistant Director of Vocational School

  Hacettepe University, Polatlı Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu, Tıbbi Hizmetler Ve Teknikler Bölümü

Non Academic Experience

 • 2015 - Continues Yayın Kurulu Üyesi

  Farmasötik Bilimler Ankara Derneği (FABAD)

 • 2015 - Continues Danışma Kurulu Üyesi

  Hacettepe İlaç ve Zehir Bilgi Birimi (HİZBİB)

 • 2012 - Continues Klinik Araştırmalar Etik Kurulu Üyesi

  Türkiye Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi

 • 2009 - Continues Biyoyararlanım ve Biyoeşdeğerlik Tesbit ve Değerlendirme Komisyonu Üyesi

  Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu

 • 2014 - 2014 Davetli Araştırmacı

  Karolinska Institute, Institute of Enviromental Medicine, Experimental Allergy and Asthma Research, Stockholm, İsveç

 • 2013 - 2013 Davetli Araştırmacı

  Karolinska Institute, Institute of Enviromental Medicine, Experimental Allergy and Asthma Research, Stockholm, İsveç

 • 2011 - 2013 Yönetim Kurulu Üyesi (Sayman)

  Hacettepe Üniversitesi, Eczacılık Fakültesi Mezunları Derneği

 • 2012 - 2012 Davetli Araştırmacı

  Karolinska Institute, Institute of Enviromental Medicine, Experimental Allergy and Asthma Research, Stockholm, İsveç

 • 2010 - 2010 Davetli Araştırmacı

  Utrecht University, Faculty of Sciences, Department of Pharmaceutical Sciences, Section of Pharmacology and Pathophysiology, Utrecht, Hollanda

 • 2010 - 2010 Davetli Araştırmacı

  Cajal Institute, Madrid, İspanya