Publications & Works

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

THE USABILITY EVALUATION OF SMC

HACETTEPE UNIVERSITESI EGITIM FAKULTESI DERGISI-HACETTEPE UNIVERSITY JOURNAL OF EDUCATION, pp.41-50, 2012 (SSCI) identifier

A structural equation model for ICT usage in higher education

EDUCATIONAL TECHNOLOGY & SOCIETY, vol.11, no.2, pp.262-273, 2008 (SSCI) identifier identifier

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Usability studies of Labours of Hercules The mythological mobile game

Contemporary World Challenges for the European Citizen Conference, 18 November 2016

BÖTE Öğrencilerinin Yansıtıcı Düşünmeleri Üzerine Bir Ön Çalışma

3. Uluslararası Öğretim Teknolojileri & Öğretmen Eğitimi Sempozyumu, Trabzon, Turkey, 9 - 11 September 2015, pp.185

A Usability Study Of An Online Instructional Multi-Media Discussion Environment

2nd World Conference on Educational Technology Researches (WCETR), Nicosia, CYPRUS, 27 - 29 June 2012, vol.83, pp.786-792 Sustainable Development identifier

SMC ortamının kullanılabilirlik açısından değerlendirilmesi

International Conference on Interdisciplinary Research in Education (ICOINE), Turkey, 15 - 17 May 2012

EVALUATION OF THE USABILITY OF EDUCATIONAL WEB MEDIA: A CASE STUDY OF GROU.PS

4th International Conference of Education, Research and Innovation (ICERI), Madrid, Spain, 14 - 16 November 2011, pp.6738-6742 identifier

The integration of wiki tool to learning teaching process A sample application

13th International Conference ICT in the education of the Balkan countrıes 2010, Varna, Bulgaria, 16 - 18 June 2010

Bilgi yönetimi için bir elektronik performans destek sistemi geliştirilmesi

9th International Educational Technology Conference (IETC), Turkey, 6 - 08 May 2009, pp.268-274

ADDIE tasarım modeline göre web tabanlı bir öğrenme ortamı geliştirilmesi

Eğitimin Değişen Yüzü: Yeni Paradigmalar 25.Yıl Konferansı, Turkey, 14 - 16 March 2009

Toplumsal duyarlılık ve sosyal hizmetler Model Proje Örneği

I.Uluslararası Sosyal Hizmetler Sempozyumu, Antalya, Turkey, 9 - 12 April 2006

Books & Book Chapters

Yansıtıcı Düşünme Ve Bir Yansıtıcı Pratik Olarak Proje Geliştirme

in: Eğitimde Teknoloji Okumaları 2018, Buket AKKOYUNLU, Aytekin İŞMAN, Hatice Ferhan ODABAŞI, Editor, Pegem, Ankara, pp.585-602, 2018

The Integration of Information and Communication Technologies into the Learning and Teaching Process Based on the Example of a Workshop

in: Various Aspects of ICT Integration in Education, Yasemin Koçak Usluel, Editor, Gazi Kitabevi, Ankara, pp.393-413, 2017

Kütüphanelerde Oyunlaştırma: Örnekler ve Öneriler

in: Kamusal Alan Olarak Bilgi Merkezleri ve Yenilikçi Yaklaşımlar, Prof. Dr. Özgür Külcü, Dr. Tolga Çakmak ve Dr. Şahika Eroğlu, Editor, Hiperlink, İstanbul, pp.127-154, 2017

Tüketicileri (kullanıcıları) ve ürün kullanımlarını analiz etmek için göz izleme yönteminin kullanılması

in: Tüketici Yazıları (IV), M. Babaoğul, A. Şener, & E. B. Buğday, Editor, Eryılmaz Offset, Ankara, pp.217-234, 2014