Publications & Works

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

Articles Published in Other Journals

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

VESTİBÜLER YAKINMASI OLAN UNİLATERAL KOKLEAR İMPLANT KULLANICILARINDA DENGE SİSTEMİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ

9. Uluslararası İşitme Cihazları ve Implantlar Sempozyum-2019, Edirne, Turkey, 14 - 16 October 2019

Vestibüler Sistem Göz Hareketleri İlişkisi

V. Uluslarası Katılımlı Odyoloji Öğrenci Kongresi, Turkey, 11 - 12 May 2019

Beningn Paroksismal Pozisyonel Vertigo: Uygulamalı Kurs

9. Ulusal Odyoloji ve Konuşma Bozuklukları Kongresi, Turkey, 10 - 12 October 2018

Pediatrik İşitme Kayıplarında Erken Tanı ve Erken Müdahalenin Basamakları: Olgu Sunumu

1. Uluslararası Erken Müdahale ve Rehabilitasyon Kongresi, 30 March - 01 April 2018, vol.2018

Pediatrik İşitme Kayıplarında Radyolojik Değerlendirmenin Önemi

1. Uluslararası Erken Müdahale ve Rehabilitasyon Kongresi, 30 March - 01 April 2018, vol.2018

Odyolojik Takipte Erken Müdahale: Bir Olgu Sunumu

1. Uluslararası Erken Müdahale ve Rehabilitasyon Kongresi, 30 March - 01 April 2018, vol.2018

Konjenital İŞitme Kayıplarında Erken Tanı ve Müdahale: Olgu Sunumu

1. Uluslararası Erken Müdahale ve Rehabilitasyon Kongresi, Ankara, Turkey, 30 March - 01 April 2018, vol.2018

İşitsel Beyinsapı İmplantasyonunda Klinik Tecrübe ve Ekip Çalışmasının Önemi

1. Uluslararası Erken Müdahale ve Rehabilitasyon Kongresi, 30 March - 01 April 2018, vol.2018

Importance of Audiological Evaluation in Goldenhar Syndrome: A Case Report

4th Congress of European ORL - HNS, Barcelona, Spain, 7 - 10 October 2017

VEMP ve Klinikte Kullanılması

12. Uluslararası Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi, 7 - 09 April 2016

Pulsatil Tinnitusun Ayırıcı Tanısı Olgu Sunumu

12. Uluslararası Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi, 7 - 09 April 2016

Unilateral Tinnitus Olgu Sunumu

12. Uluslararası Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi, 7 - 09 April 2016

Books & Book Chapters