Publications & Works

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

İç Mekan Tasarımında Kullanılan Renklerin İnsan Psikolojisi ÜzerindekiEtkileri

IV. International Multidisiplinary Congress of Eurasia, Roma, Italy, 23 - 25 August 2017, vol.1, pp.151-152

İdeal Huzurevi İç Mekan Tasarım Kriterleri

IV. International Multidisiplinary Congress of Eurasia, Roma, Italy, 23 - 25 August 2017, vol.1, pp.153

Teknoloji ve Mekan Bağlamında Yüzey Analizi

1.Ulusal İç Mimari Tasarım Sempozyumu - İç Mimari Tasarımda Esin Sorunu / İçe Dokunmak, Karadeniz Teknik Üniversitesi, TRABZON, Trabzon, Turkey, 12 - 13 October 2015, vol.1, pp.94-104