Publications & Works

Articles Published in Journals That Entered SCI, SSCI and AHCI Indexes

Articles Published in Other Journals

Suça İlişkin Mekânsal Risk Faktörlerinin Adli Sosyolojik Bakış Açısıyla Analizi

OPUS Uluslararası Toplum Araştırmaları Dergisi, vol.15, no.21, pp.428-453, 2020 (Refereed Journals of Other Institutions)

Türkiye Özelinde İntihar Olgusunun Sosyolojik Açıdan Analizi

İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırmaları Dergisi, vol.8, no.4, pp.2957-2974, 2019 (Refereed Journals of Other Institutions)

Türkiye Özelinde İntihar Olgusunun Sosyolojik Analizi

İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırmaları Dergisi, vol.6, no.4, pp.2957-2974, 2019 (Refereed Journals of Other Institutions)

Mala Zarar Verme Suçunun Mağdurlarının Anlatılarından Suçun İşlendiği Mekânsal Özellikle-rin Tespiti

OPUS Uluslararası Toplum Araştırmaları Dergisi, pp.1, 2019 (Refereed Journals of Other Institutions)

AMERİKA’DA YAŞAYAN TÜRKLERDE ETNİK KİMLİK, KÜLTÜRLEŞME, DİNDARLIK VE BUNLARIN YAŞAM MEMNUNİYETİNE ETKİSİ

Akademik Bakış Uluslararası Hakemli Sosyal Bilimler E-Dergisi, no.63, pp.59-70, 2017 (Refereed Journals of Other Institutions)

Mardin’de Gerçekleştirilen Tercihli ve Geleneksel Evliliklerin Nedenleri ve Evliliğe Karar Verme Süreci

Hacettepe Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Dergisi, vol.1, no.26, pp.187-223, 2017 (Refereed Journals of Other Institutions)

Studying the Views of the Students of Payam Nour University PNU of Urmia İran about Marriage andEngagement

International Journal of Advanced Research (IJAR), vol.4, no.6, pp.435-444, 2016 (Refereed Journals of Other Institutions)

Boşnak Göçmenlerde Göç ve Kültürel Kimlik İlişkisi Fevziye Köyü Örneği

Turkish Studies, vol.7, no.1, pp.1941-1965, 2012 (Refereed Journals of Other Institutions)

Türkiye de Gerçekleştirilen Geleneksel Evlilik Çeşitlerinin Nedenleri ve Evlilikler Üzerinde Törenin Etkisi

ODÜ Sosyal Bilimler EnstitüsüSosyal Bilimler Aratırmaları Dergisi, vol.2, no.4, pp.115-143, 2011 (Refereed Journals of Other Institutions)

Kosovalı Türklerin Sosyo Ekonomik Durumları Ekonomik Sorunları ve Türkiye den Beklentileri

Turkish Studies, vol.4, no.3, pp.2081-211, 2009 (Refereed Journals of Other Institutions)

Bağımsızlık Öncesi Süreçte Kosova daki Türk Topluluğunun İncelenmesi

Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi, vol.25, no.1, pp.219-252, 2008 (Refereed Journals of Other Institutions)

Kalecik e Bağlı Bağcılıkla Uğraşan On Köyde Ekonomi Kurumu Açısından Modernleşme Eğilimleri

Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi, vol.22, no.2, pp.1-19, 2005 (Refereed Journals of Other Institutions)

Kalecik e Bağlı Bağcılıkla Uğraşan On Köyde Bireysel ve Kurumsal Açıdan Modernleşme Eğilimleri

Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi, vol.22, no.1, pp.1-25, 2005 (Refereed Journals of Other Institutions)

Avrupa Türkiye İlişkileri ve Avrupa Yayılmacılığından Sonra Değişen Öteki Tanımları

Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi, vol.21, no.2, pp.1-16, 2004 (Other Refereed National Journals)

Bir Popüler Kültür Ürünü Olarak Asmalı Konak Dizisinin Yöre Turizmine Etkisi

Hacettepe Üniversitesi Sosyolojik Araştırmalar E Dergisi, 2003 (Other Refereed National Journals)

Avrupa Türkiye İlişkileri ve Dönemsel Olarak Değişen Öteki Tanımları

Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi, vol.20, no.2, pp.61-71, 2003 (Refereed Journals of Other Institutions)

Üniversite Gençliğinin Güncel Sorunlara Bakışı H Ü Sosyoloji Bölümü Öğrencileri Örneği

Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi, vol.20, no.1, pp.1-32, 2003 (Refereed Journals of Other Institutions)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

The Effect of Family and Other Factors Affecting The Martyrs Family s of the Political Socialization Ankara Case

International Congress of Islamic Sciences and Humanities, Tehran, Iran, 19 - 20 December 2016, pp.240-241

Books & Book Chapters

Sömürgeci Milliyetçilik, Anti Sömürgeci Milliyetçilik

in: Milliyetçilik, Erdem tevfik, Editor, otorite yayınları, Ankara, pp.161-165, 2020

Siyaset

in: Sosyoloji, Esra BURCU SAĞLAM, Aslıhan ÖĞÜN BOYACIOĞLU, Ayça GELGEÇ BAKACAK, Editor, Siyasal Kitabevi, Ankara, pp.391-409, 2018

Irk ve Etnisite

in: Sosyoloji, Esra BURCU SAĞLAM, Aslıhan ÖĞÜN BOYACIOĞLU, Ayça GELGEÇ BAKACAK, Editor, Siyasal Kitabevi, Ankara, pp.540-559, 2018

Türkiye’de Aile

in: Türkiye’nin Toplumsal Yapısı, Nevin GÜNGÖR ERGAN, Editor, Siyasal Kitabevi, Ankara, pp.145-223, 2018

Kültür

in: Sosyoloji, Vildan Akan, Editor, Nobel Akademik Yayıncılık Eğitim Danışmanlık Tic.Ltd.Şti., Ankara, pp.58-84, 2017