Academic and Administrative Experience

Academic Titles

  • 1992 - 2011 Assistant Professor

    Hacettepe University, Mühendislik Fakültesi, Jeoloji Mühendisliği Bölümü