Education Information

Education Information

 • 2018 - 2019 Post Doctorate

  Stanford University, Material Science, United States Of America

 • 2009 - 2015 Doctorate

  Hacettepe University, Mühendislik Fakültesi, Fizik Mühendisliği Bölümü, Turkey

 • 2006 - 2009 Postgraduate

  Hacettepe University, Mühendislik Fakültesi, Fizik Mühendisliği Bölümü, Turkey

 • 2003 - 2006 Undergraduate

  Middle East Technical University, Faculty Of Education, Mathematics And Science Education, Turkey

Dissertations

 • 2015 Doctorate

  Değiş-tokuş etkileşimi çiftlenimli nanomıknatısların manyetik özelliklerinin incelenmesi

  Hacettepe Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Fizik Mühendisliği (Dr)

 • 2009 Postgraduate

  FePt nanoparçacıkların kimyasal yöntem ile sentezlenmesi ve magnetik özelliklerinin belirlenmesi

  Hacettepe Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Fizik Mühendisliği Bölümü

Foreign Languages

 • C1 Advanced English