Education Information

Education Information

  • 1990 - 1994 Competence In Art

    Hacettepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Heykel, Turkey

Dissertations

  • 1986 Postgraduate

    Heykelde Kompozisyon Volüm ve Mekan İlişkileri

    Hacettepe Üniversitesi, Güzel Sanatlar Fakültesi, Heykel Bölümü

Foreign Languages

  • B2 Upper Intermediate English