Publications & Works

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

Articles Published in Other Journals

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

A New Home Tracking System With Microsoft Kinect In Elderly People: A Pilot Study

1st International Congress On Physiotechnotherapy (ICPTT), Bosnia And Herzegovina, 09 May 2018

Serebral palsili çocukta ergoterapi müdahalesinin uzun dönem etkinliği: vaka çalışması

Prof. Dr. Hıfzı Özcan 7. Uluslararası Cerebral Palsy ve Gelişimsel Bozukluklar Kongresi, 23 - 25 February 2018

Kortikal Görme Kaybı Olan Çocuklarda Aktivite Performans Kısıtlılığı Olan Alanların İncelenmesi

Prof. Dr. Hıfzı Özcan 7. Ulusalararası Cerebral Palsy Ve Gelişimsel Bozukluklar Kongresi, İstanbul, Turkey, 23 February 2018

Mekanik Bel Ağrılı Darphane Çalışanında MeslekiRehabilitasyon Değerlendirmesi: Vaka Çalışması

Uluslararası Kapanış KongresiErgoterapi ve Rehabilitasyon, İstanbul, Turkey, 31 May - 02 June 2017, vol.5, pp.325

Az Gören Tanılı Bireyde Ergoterapi Müdahalesi: Vaka Çalışması

engelli bireylerin istihdam edilebilirliğinin artırılması için teknik yardım projesi Uluslararası Kapanış Kongresi “Ergoterapi ve Rehabilitasyon”, İstanbul, Turkey, 31 May - 02 June 2017, vol.5, pp.321

AZ GÖREN TANILI BİREYDE ERGOTERAPİ MÜDAHALESİ:VAKA ÇALIŞMASI

EGOTERAPİ VE REHABİLİTASYON KONGRESİ, 31 May - 02 January 2017

Az Gören Rehabilitasyonunda İnterdisipliner Çalışma

Uluslar Arası Mesleki Rehabilitasyon Sempozyumu, 13 - 14 April 2017

Books & Book Chapters

Kanserde Mesleki Rehabilitasyon ve İşe Geri Dönüş

in: Onkoloji ve Palyatif Bakımda Ergoterapi, HURİ Meral, ŞAHİN Sedef, Editor, Hipokrat Yayınevi, Ankara, pp.325-338, 2021

Aktiviteler Sırasında Kas Kasılma Tipleri

in: Ergoterapide Aktiviteler, BUMİN Gonca, Editor, Hipokrat Yayınevi, Ankara, pp.77-94, 2021

Okupasyonel Denge

in: Koruyucu Ergoterapi ve Çevresel Düzenlemeler, BUMİN Gonca, AKYÜREK Gökçen, Editor, Hipokrat Yayınevi, Ankara, pp.53-62, 2021

Aktiviteler Sırasında Kas Kasılma Tipleri

in: Ergoterapide Aktiviteler: Aktivite Analizi ve Aktivitelerin Terapötik Kullanımı, Bumin, Gonca, Editor, Hipokrat Kitabevi, Ankara, pp.77-114, 2021

Yardımcı Teknoloji

in: Yaşlılar İçin Ergoterapi, KAYIHAN Hülya, Editor, Hedef CS Yayıncılık ve Mühendislik, Ankara, pp.100-109, 2018

Yapabilirim: Geliştirme, Teşvik Etme ve Çocukların Kendine Bakım İhtiyaçlarını Yönetme

in: Çocuklarda Ergoterapi, BUMİN Gonca, Editor, Hipokrat Yayınevi, Ankara, pp.200-221, 2018

Zorluklarla Başa Çıkma: Terapötik Yanıt Oluşturma ve Kişilerarası Muhakeme

in: Yönelimsel İlişki, AKEL Burcu Semin, VATAN Sevginar, Editor, Hipokrat Yayınevi, Ankara, pp.135-149, 2017

Virtual Reality and Occupational Therapy

in: Occupational Therapy - Occupation Focused Holistic Practice in Rehabilitation, Huri Meral, Editor, INTECH, London, pp.181-193, 2017

Engellilerde Fiziksel Aktivite

in: Türkiye Fiziksel Aktivite Rehberi, Haydar Demirel, Hülya Kayıhan, Elif N. Özmert, Asuman Doğan, Editor, Kuban Matbaacılık Yayıncılık, Ankara, pp.83-99, 2014

Metrics

Publication

25

Open Access

1
UN Sustainable Development Goals